نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس مكانيک سیالات

 نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس مكانيک سیالات
در این پروژه نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس مكانيك سيالات دکتر سامانی در قالب فایل word مربوط به رشته مهندسی عمران طبق موارد زیر طرح شده است: 1- نيروي افقي وارد به بدنه سرريز 2- جريان روغن بين دو استوانه 3- توزیع سرعت 4- دبی 5- تنش برشی 6- توان داده شده به...
قیمت : 90,000 ریال تعداد صفحات : 5